top of page

Serija #435 Kaip nugale虈ti z虒moniu台 NEGATYVA台? 馃槶馃槶馃槶

Kai sieksi savo svajoni懦, beveik be i拧imties susidursi su kritikais arba vadinamais HEITERIAIS.Vieni tai darys tiesiog i拧 pavydo, kiti tod臈l, kad nesupranta kod臈l tai darai, treti d臈l to, kad primeni jiems, kad jie pasidav臈 siekdami savo svajoni懦, o tu vis dar sieki savo.


Svarbiausias dalykas nugalint HEITERIUS yra neduoti jiems pagrindinio dalyko, kurio jie nori - D臇MESIO.


Labai da啪nai kritikai nori i拧拧aukti reakcij膮 tavyje, supykdyti ar nuli奴dinti tave, jie nori, kad tu atra拧ytum j懦 komentarus, kad tu bendytum teisintis ar 寞tikinti juos ir t.t.


Bet kai tu visi拧kai 寞 juos nereaguoji - jiems tampa ne寞domu.


Paprasta strategija heiteriams internete yra "BLOCK ir DELETE". U啪blokuoji juos ir i拧trini j懦 komentar膮. Nuo to laiko jie daugiau nebematys tav臋s ir negai拧 tau laiko savo komentarais. Suprask, kad toks 啪mogus niekada netaps tavo klientu ar komandos nari懦, tad n臈ra prasm臈s j寞 toliau tur臈ti savo auditorijoje ar bandyti jam ka啪k膮 i拧ai拧kinti.


Jei kritikas yra tavo artimoje aplinkoje, pavyzd啪iui tavo 拧eimos narys, bendradarbis ar pana拧iai, tada tiesiog nustok reaguoti 寞 j懦 provokacijas. Jie to ir tikisi, kad tave i拧mu拧 i拧 v臈啪i懦, o kai tu nusi拧ypsai ir palinki jiems s臈km臈s, ir toliau darai k膮 darei, jiems pasidaro ne寞domu tave erzinti.


Labai svarbu, kad suprastum koks brangus yra tavo laikas, ir kiekviena sekund臈, kuri膮 skiri heiteriui, yra sekund臈 PAVOGTA i拧 t懦 啪moni懦, kuriems i拧 tikr懦j懦 reikia tavo pagalbos ir d臈mesio.


Tavo misija ir pa拧aukimas 拧ioje 啪em臈je yra milijon膮 kart懦 svarbesnis, nei reakcijos kritikams.Tavo draugas ir partneris s臈km臈je

Gediminas Grinevi膷ius - Verslo Treneris

Ar esi u啪strigusi (-臋s) viename pajam懦 lygyje ir nori patirti prover啪寞?


Ar nori suprasti, kaip gal臈tum pritraukti pinig懦 gaus膮 寞 savo gyvenim膮?


Ar nor臈tum su啪inoti k膮 turtingi 啪mon臈s daro, kad tapt懦 turtingesni, o varg拧ai daro, kad tapt懦 dar vargingesni?


Ar nor臈tum su啪inoti, kaip elgtis su pinigais, kad j懦 tavo gyvenime atsirast懦 vis daugiau?


Kvie膷iame tave 寞 seminar膮 internetu "PINIG挪 GAUSOS PRINCIPAI"


艩e拧tadien寞 Vasario 20 dien膮 19:00-22:00val. Lietuvos laiku.


(Seminaro 寞ra拧as liks visam laikui)


Rita Grinevi膷ien臈


NLP "kou膷er臈", knygel臈s 鈥淜lausimai, kei膷iantys gyvenim膮鈥 autor臈, Facebook grup臈s 鈥淚拧dr寞sk b奴ti savimi鈥 寞k奴r臈ja.


Buvo laikas kai gyvenu aukos vaidmenyje: pykau, kaltinau, pavyd臈jau ir t.t. 臈jau per gyvenim膮, ne拧dama neigiam懦 emocij懦 mai拧us. Ar buvo lengva gyventi? Veikti? Kurti? Tikrai, ne! Dom臈jimasis saviugda pad臈jo ne tik paleisti tuos mai拧us, bet ir prad臈ti kurti gyvenim膮 tok寞, kokio a拧 noriu, kiekvien膮 dien膮. A拧 galiu rinktis k膮 galvoju, k膮 jau膷iu, kaip reaguoju, nes a拧 esu savo gyvenimo 拧eiminink臈. Tad dabar padedu ir kitiems jaustis gerai ne tik i拧 vidaus, bet ir i拧 i拧or臈s.


Gediminas Grinevi膷ius


Psichologas (BSc HONS), Tinklinio Marketingo Verslo treneris, Sertifikuotas Neuro Lingvistinio Programavimo ir Laiko Linijos Terapijos Praktikas.


Mano misija yra kelti tinklinio marketingo industrijos reputacij膮, mokinant tinklinio marketingo profesionalus, kaip 拧寞 versl膮 daryti teisingai, eti拧kai ir draugi拧kai. Labai m臈gstu pad臈ti 啪mon臈ms gauti geresnius rezultatus tinklin臈s rinkodaros versle ir myliu t膮 "bingo" moment膮, kai nu拧vinta 啪mogaus veidas, su啪inojus verting膮 informacij膮 ir supratus kaip ka啪k膮 teisingai daryti.


艩iame seminare pasidalinsime:


ID臇JOMIS


PRAKTIKOMIS


STRATEGIJOMIS


漠RANKIAIS


Tau tai pad臈s:


1. Pa拧alinti "stabd啪ius", kurie 拧iuo metu tau neleid啪ia u啪dirbti daugiau.


2. Pritraukti daugiau pinig懦 寞 savo gyvenim膮.


3. I拧laikyti daugiau pinig懦 ir juos teisingai panaudoti.Roberta Baranausk臈


Asmenin臈 poky膷i懦 ir transformacij懦 mentor臈, kuri padeda pasiekti poky膷ius gyvenime bet kurioje srityje dirbant su pas膮monin臈mis programomis. 11 met懦 ji domisi, mokosi ir dalyvauja 寞vairiose programose, kuriose nagrin臈jama 啪mogaus proto strukt奴ra ir darbas su pas膮mone. Paskutinai intensyv奴s met懦 trukm臈s mokymai baigti 2020 gruod啪io m臈nes寞 Londone.


鈥淵ra paprastos technikos ir pratimai, kurie padeda i拧siai拧kinti, kokias programas mes paveld臈jome arba 寞gijome ir kaip tai 寞takoja m奴s懦 gyvenim膮. Da啪nai 啪mon臈s nesupranta, kod臈l negali padaryti prover啪io savo veikloje, pasiekti tam tikr懦 rezultat懦, arba patirti s臈km臈s versle bei asmeniniame gyvenime, visa tai u啪fiksuota m奴s懦 pas膮mon臈je.鈥


艩iame seminare pristatysiu kaip m奴s懦 protas turi tam tikrus 寞sitikinimus apie pinigus ir kaip tai trukdo u啪dirbti daugiau.


Paai拧kinsiu apibr臈啪im膮 鈥淧ajam懦 lubos鈥, kuris pla膷iai naudojamas tarp s臈kming懦 ir daug pasiekusi懦 啪moni懦.


Pristatysiu praktines u啪duotis, kaip pralau拧ti asmenines 鈥減ajam懦 lubas鈥.

Labai i拧samiai paai拧kinsiu apie pinig懦 gavimo strukt奴r膮:


1. Galva


2. Energija


3. Veiksmas


4. Realyb臈


Da啪niausiai 啪mon臈s 拧i膮 struk奴r膮 nes膮moningai naudoja atvirk拧膷iai, tod臈l rezultatai - u啪dirbam懦 pinig懦 kiekis, ned啪iugina.


Seminar膮 pabaigsime galinga vizualizacija.


Paruo拧臈me jums stipr懦 3 valand懦 seminar膮, kuris pakeis j奴s懦 pinig懦 po啪i奴r寞.


Online seminaras vyks u啪daroje Facebook grup臈je, skirtoje 拧ios konferencijos dalyviams Facebook Live transliacijos b奴du. Po seminaro 寞ra拧as liks visam laikui grup臈s viduje.


Virtualaus seminaro "Early Bird" kaina tik 15鈧 iki Sekmadienio Vasario 7 dienos.


Nuo Vasario 8 dienos kaina kils iki 20鈧.


Gali sumok臈ti naudojant PAYPAL: gediminas_grinevicius@yahoo.com


Arba BANKO PAVEDIMU:


Lietuvoje:

Gediminas Grinevi膷ius

LT717300010141717039

Swedbank


Anglijoje:

Gediminas Grinevicius

Account: 32684071

Sort Code: 40-36-15

HSBC


Kai sumok臈si atsi懦sk man apmok臈jimo nuotrauk膮 ir savo elektroninio pa拧to adres膮 寞 mano Facebook https://www.facebook.com/gediminas.grinevicius/ ir pasipra拧yk, kad prid臈膷iau tave prie "Pinig懦 Gausos Principai" grup臈s.


Jei turi klausim懦 ra拧yk man - su malonumu atsakysiu.


Iki pasimatymo online konferencijoje!


Su啪inok daugiau apie seminar膮 膷ia: https://www.tinklinismarketingas.lt/pinigugausosprincipai 馃檹


P.S. Jei gali pasidalink su draugais ir komanda 馃檹馃槏馃槝

67 per啪i奴ros0 komentar懦

Naujausi 寞ra拧ai

Rodyti visk膮

Comments


bottom of page