top of page

Serija #512 Kai kuriu台 MENTORIU台 tu niekada nesutiksi! 馃巵

Da啪nai, kai vardinu savo mentorius kaip Jim Rohn, Zig Ziglar, Brian Tracy, Tony Robbins, Les Brown, Eric Worre, Ray Higdon, Frazer Brookes ir t.t., 啪mon臈s nustemba ir paklausia:"Jie visi su tavimi dirba asmeni拧kai?"


沤inoma, kad ne :) Daugelis i拧 j懦 net ne啪ino, kad a拧 egzistuoju, bet jie yra mano tikr懦 tikriausi mentoriai, nes a拧 labai daug i拧 j懦 i拧mokau. Kad 啪mogus b奴t懦 tavo mentoriumi, jis neturi b奴tinai dirbti su tavimi asmeni拧kai. A拧 turiu daug disk懦 ir audio knyg懦, kurias perklausiau de拧imtis kart懦, bet jei asmeni拧kai b奴膷iau sutik臋s t膮 mentori懦, jis gal tik vien膮 kart膮 b奴t懦 pasidalin臋s t膮 informacij膮.


Neretai sutinku 啪mones tinklinio marketingo industrijoje, kurie skund啪iasi, kad neturi gero sponsoriaus, rem臈jo ar lyderio savo kompanijoje, kuris jais r奴pintusi, mokint懦 juos ir motyvuot懦.


TAI TIK PASITEISINIMAS!


Tau nereikia geresnio rem臈jo - tau reikia daugiau atsakomyb臈s. Kai priimi atsakomyb臋 u啪 savo s臈km臋 ir rezultatus, tada nustoji kaltinti ir rodyti pir拧tais. Tada pradedi pats ie拧koti informacijos ir mokym懦, kuri懦 tau reikia. Kai su tuo susitaikiau, man pasidar臈 kur kas lengviau.


Nemoku parduoti - ie拧kau kas i拧mokins parduoti, nemoku b奴ti geru lyderiu - ie拧kau kas i拧mokins lyderyst臈s, nesuprantu socialin臈s medijos - ie拧kau kas pamokins kaip ten dirbti ir t.t. Yra kalnas knyg懦, kurs懦, seminar懦, kurie viso to i拧mokins.


Daugelis t懦 mokytoj懦 nebus tavo sponoriai ir net nebus i拧 tavo kompanijos, daugelio j懦 tu net asmeni拧kai galb奴t nesutiksi, bet tai nesutrugdys jiems tapti tavo mentoriais ir i拧mokinti tave visko, k膮 tau reikia i拧mokti, kad taptum beproti拧kai s臈kminga (-as)!


Tavo draugas ir partneris s臈km臈je

Gediminas Grinevi膷ius - Verslo Treneris


Ar esi u啪strigusi (-臋s) viename pajam懦 lygyje ir nori patirti prover啪寞?


Ar nori suprasti, kaip gal臈tum pritraukti pinig懦 gaus膮 寞 savo gyvenim膮?


Ar nor臈tum su啪inoti k膮 turtingi 啪mon臈s daro, kad tapt懦 turtingesni, o varg拧ai daro, kad tapt懦 dar vargingesni?


Ar nor臈tum su啪inoti, kaip elgtis su pinigais, kad j懦 tavo gyvenime atsirast懦 vis daugiau?


Kvie膷iame tave 寞 seminar膮 internetu "PINIG挪 GAUSOS PRINCIPAI"


艩e拧tadien寞 Vasario 20 dien膮 19:00-22:00val. Lietuvos laiku.


(Seminaro 寞ra拧as liks visam laikui)


Rita Grinevi膷ien臈


NLP "kou膷er臈", knygel臈s 鈥淜lausimai, kei膷iantys gyvenim膮鈥 autor臈, Facebook grup臈s 鈥淚拧dr寞sk b奴ti savimi鈥 寞k奴r臈ja.


Buvo laikas kai gyvenu aukos vaidmenyje: pykau, kaltinau, pavyd臈jau ir t.t. 臈jau per gyvenim膮, ne拧dama neigiam懦 emocij懦 mai拧us. Ar buvo lengva gyventi? Veikti? Kurti? Tikrai, ne! Dom臈jimasis saviugda pad臈jo ne tik paleisti tuos mai拧us, bet ir prad臈ti kurti gyvenim膮 tok寞, kokio a拧 noriu, kiekvien膮 dien膮. A拧 galiu rinktis k膮 galvoju, k膮 jau膷iu, kaip reaguoju, nes a拧 esu savo gyvenimo 拧eiminink臈. Tad dabar padedu ir kitiems jaustis gerai ne tik i拧 vidaus, bet ir i拧 i拧or臈s.


Gediminas Grinevi膷ius


Psichologas (BSc HONS), Tinklinio Marketingo Verslo treneris, Sertifikuotas Neuro Lingvistinio Programavimo ir Laiko Linijos Terapijos Praktikas.


Mano misija yra kelti tinklinio marketingo industrijos reputacij膮, mokinant tinklinio marketingo profesionalus, kaip 拧寞 versl膮 daryti teisingai, eti拧kai ir draugi拧kai. Labai m臈gstu pad臈ti 啪mon臈ms gauti geresnius rezultatus tinklin臈s rinkodaros versle ir myliu t膮 "bingo" moment膮, kai nu拧vinta 啪mogaus veidas, su啪inojus verting膮 informacij膮 ir supratus kaip ka啪k膮 teisingai daryti.


艩iame seminare pasidalinsime:


ID臇JOMIS


PRAKTIKOMIS


STRATEGIJOMIS


漠RANKIAIS


Tau tai pad臈s:


1. Pa拧alinti "stabd啪ius", kurie 拧iuo metu tau neleid啪ia u啪dirbti daugiau.


2. Pritraukti daugiau pinig懦 寞 savo gyvenim膮.


3. I拧laikyti daugiau pinig懦 ir juos teisingai panaudoti.Roberta Baranausk臈


Asmenin臈 poky膷i懦 ir transformacij懦 mentor臈, kuri padeda pasiekti poky膷ius gyvenime bet kurioje srityje dirbant su pas膮monin臈mis programomis. 11 met懦 ji domisi, mokosi ir dalyvauja 寞vairiose programose, kuriose nagrin臈jama 啪mogaus proto strukt奴ra ir darbas su pas膮mone. Paskutinai intensyv奴s met懦 trukm臈s mokymai baigti 2020 gruod啪io m臈nes寞 Londone.


鈥淵ra paprastos technikos ir pratimai, kurie padeda i拧siai拧kinti, kokias programas mes paveld臈jome arba 寞gijome ir kaip tai 寞takoja m奴s懦 gyvenim膮. Da啪nai 啪mon臈s nesupranta, kod臈l negali padaryti prover啪io savo veikloje, pasiekti tam tikr懦 rezultat懦, arba patirti s臈km臈s versle bei asmeniniame gyvenime, visa tai u啪fiksuota m奴s懦 pas膮mon臈je.鈥


艩iame seminare pristatysiu kaip m奴s懦 protas turi tam tikrus 寞sitikinimus apie pinigus ir kaip tai trukdo u啪dirbti daugiau.


Paai拧kinsiu apibr臈啪im膮 鈥淧ajam懦 lubos鈥, kuris pla膷iai naudojamas tarp s臈kming懦 ir daug pasiekusi懦 啪moni懦.


Pristatysiu praktines u啪duotis, kaip pralau拧ti asmenines 鈥減ajam懦 lubas鈥.

Labai i拧samiai paai拧kinsiu apie pinig懦 gavimo strukt奴r膮:


1. Galva


2. Energija


3. Veiksmas


4. Realyb臈


Da啪niausiai 啪mon臈s 拧i膮 struk奴r膮 nes膮moningai naudoja atvirk拧膷iai, tod臈l rezultatai - u啪dirbam懦 pinig懦 kiekis, ned啪iugina.


Seminar膮 pabaigsime galinga vizualizacija.


Paruo拧臈me jums stipr懦 3 valand懦 seminar膮, kuris pakeis j奴s懦 pinig懦 po啪i奴r寞.


Online seminaras vyks u啪daroje Facebook grup臈je, skirtoje 拧ios konferencijos dalyviams Facebook Live transliacijos b奴du. Po seminaro 寞ra拧as liks visam laikui grup臈s viduje.


Virtualaus seminaro kaina tik 25鈧.


Gali sumok臈ti naudojant PAYPAL: gediminas_grinevicius@yahoo.com


Arba BANKO PAVEDIMU:


Lietuvoje:

Gediminas Grinevi膷ius

LT717300010141717039

Swedbank


Anglijoje:

Gediminas Grinevicius

Account: 30485762

Sort Code: 30-98-97

LLOYDS BANKKai sumok臈si atsi懦sk man apmok臈jimo nuotrauk膮 ir savo elektroninio pa拧to adres膮 寞 mano Facebook https://www.facebook.com/gediminas.grinevicius/ ir pasipra拧yk, kad prid臈膷iau tave prie "Pinig懦 Gausos Principai" grup臈s.


Jei turi klausim懦 ra拧yk man - su malonumu atsakysiu.


Iki pasimatymo online konferencijoje!


Su啪inok daugiau apie seminar膮 膷ia: https://www.tinklinismarketingas.lt/pinigugausosprincipai 馃檹


P.S. Jei gali pasidalink su draugais ir komanda 馃檹馃槏馃槝


31 per啪i奴ra0 komentar懦

Naujausi 寞ra拧ai

Rodyti visk膮
bottom of page