top of page

Serija #871 Nepatogumas parodo I台SIPAREIGOJIMA台 馃挴

Neseniai vykusioje tinklinio marketino konferencijoje Success Summit mano mentorius Frazer Brookes pasidalino idomia fraze "nepatogumas parodo 寞sipareigojim膮"


Jis pasidalino savo istorij膮, kaip statydamas savo tinklinio marketingo versl膮 jis vis patirdavo situacijas, kurios buvo nemalonios, nepatogios, stumian膷ios i拧 komforto zonos, baisios...


Bet kiekvien膮 kart膮, kai jis pajusdavo nor膮 vengti daryti ka啪kok寞 veiksm膮, nor臈davo i拧sisukti i拧 situacijos jis atsimindavo savo t臈vo fraz臋, kad nepatogumas parodo 寞sipareigojim膮.


Apie kok寞 漠SIPAREIGOJIM膭 膷ia eina kalba?


Tai 寞sipareigojimas savo tikslams, savo svajon臈ms, savo misijai ir vizijai, savo pa啪adams, kuriuos davei 拧eimai.


KAIP SVARBU TAU TAI PASIEKTI IR 漠VYKDYTI?


Ar nepatogumas sustabdys tave siekant t懦 tiksl懦 realizavimo? Tada tavo 寞sipareigojimas buvo ne pakankamai didelis taip?


Kai kit膮 kart膮 tau bus nepatogu, nemalonu, baisu daryti ka啪kok寞 veiksm膮 versle primink sau "nepatogumas parodo 寞sipareigojim膮". Visi yra 寞sipareigoje kai sekasi gerai ir lengva daryti veiksmus, bet b奴tent kai pasidaro sunku mes pamatome tikrai rimtai 寞sipareigojusius 啪mones, kurie ne tik kalba, bet ir paremia savo klabas veiksmais.Tavo draugas ir partneris s臈km臈je

Gediminas Grinevi膷ius - Verslo Treneris馃敐 Prisijunk prie NUMERIS 1 tinklinio marketingo mokym懦 bendruomen臈s Lietuvoje! 馃敐


Per sptyniolik膮 m臈nesi懦 膶empion懦 Lygos nariai:


馃憫 U啪kalbino 340,639 啪mones apie savo produkt膮 arba verslo galimyb臋.


馃憫 Rado 10,883 naujus klientus


馃憫 Pasira拧臈 2,311 nauj懦 komandos nari懦


馃憫 Palaik臈 ry拧寞 su 88,843 啪moni懦


馃憫 Ir pakilo 寞 nauj膮 lyg寞 390 kartus!


Ar tu nor臈tum, kad tavo verslas augt懦 ir pasiektum geresni懦 rezultat懦?


Kod臈l verta prisijungti prie 膶EMPION挪 LYGOS?


鉂 Trumpa pamoka kiekvien膮 ryt膮, kuri pad臈s tau statyti savo tinklinio marketingo versl膮


鉂 U啪duotis kiekvien膮 dien膮, kuri duos id臈j膮 veiksmui


鉂 Atskaitomyb臈 kiekvien膮 savait臋 ir galimyb臈 laim臈ti prizus ir nemokamus mokymus


鉂 Klinika - grupiniai skambu膷iai su manimi, kur atsakau tavo r奴pimus klausimus ir padedu susitvarkyti su kli奴timis versle.


鉂 Socialin臈s medijos auditas - skambu膷iai, kuri懦 metu per啪i奴r懦 tavo sicialin臈s medijos profilius ir grupes, ir duodu patarimus kaip juos pagerinti ir optimizuoti.


鉂 沤inu膷i懦 per啪i奴ra - skambu膷iai, kuri懦 metu per啪i奴ri 寞 tavo 啪inutes su potencialiais klientais ir komandos nariais ir patariu, kaip jas pagerinti.


鉂 Prieiga prie vir拧 600 Video pamok懦 寞ra拧懦 bendruomen臈s viduje


鉂 BONUS pamokos


鉂 Grupini懦 skambu膷i懦 寞ra拧ai


鉂 Interviu su s臈kmingais tinklinio marketingo lyderiais


鉂 3 mini kursai "Sav臋s Meistri拧kumo 漠拧拧奴kis鈥, 鈥淧inig懦 Gausos Vizualizacijos鈥 ir 鈥淎uk拧to efektyvumo 啪moni懦 寞pro膷iai鈥


鉂 Nuolaidos naujausiems mano kursams


鉂 90 Dien懦 INSTAGRAM I拧拧奴kis ateina膷ius 3 m臈nesius


Kiek visa tai kainuoja?! 馃槺


Tik 10鈧 per m臈nes寞 naryst臈 (gali at拧aukti betkada 馃槈)


Ar tavo progresas versle vertas 10鈧?


Prisijunk prie 拧ios mokym懦 bendruomen臈s ir tu!


鉁 Mokymas kiekvien膮 dien膮


鉁 U啪duotis veiksmui kiekvien膮 dien膮


鉁 Atskaitomyb臈 kiekvien膮 savait臋


鉁 Bonus mokymai


鉁 Grupiniai skambu膷iai


鉁 Prizai ir paskatinimai


鉁 I拧拧奴kiai


鉁 Apsupi save motyvuotais, tikslo siekian膷iais ir pozityviais 啪mon臈mis!


Su啪inok daugiau 膷ia: http://cempionulyga.lt/ 馃檹


Ar nor臈tum gauti GERESNIUS REZULTATUS savo Tinklinio Marketingo versle?


Ar nor臈tum tur臈ti MENTORI挪 ir gauti U沤DUOTIS, kurios pad臈s pasiekti daugiau tavo versle?


Ar Tau b奴t懦 naudinga gauti NAUDING膭 PATARIM膭 kiekvien膮 dien膮?


Ar nor臈tum save apsupti kitais TIKSLO SIEKIAN膶IAIS 啪mon臈mis ir su jais dalintis id臈jomis ir palaikymu?


MOKYM挪 BENDRUOMEN臇 - TINKLINIO MARKETINGO 膶EMPION挪 LYGA


Tai u啪dara m臈nesin臈s naryst臈s Facebook grup臈, kurioje renkasi tinklinio marketingo lyderiai, norintys i拧 gyvenimo DAUGIAU.


Per 11 met懦 Tinklin臈s Rinkodaros industrijoje supratau, kad norint pasiekti geresni懦 rezultat懦 reikia trij懦 dalyk懦:


1. Teisingas M膮stymas


2. Reikalingi 漠g奴d啪iai


3. Nuolatinis Veiksmas


TEISINGAS M膭STYMAS


艩ioje mokym懦 programoje nuolatos dirbsime saviugdos ir asmeninio tobul臈jimo temomis.


Pad臈siu tau suformuoti nenugalim膮 po啪i奴r寞 ir pozityvum膮.


U啪krausime tavo baterijas ir MOTYVACIJ膭.


Pad臈siu tau atrasti tavo ENTUZIAZM膭 ir ENERGIJ膭.


漠galinsime tave nugal臈ti BAIMES, kurios tave stabdo.


REIKALNIGI 漠G弄D沤IAI


Pad臈siu tau vystyti svarbiausius 寞g奴d啪ius tinklinio marketingo versle:


Klient懦 ir komandos nari懦 radimas


Prospektingas


Marketingas


Ry拧io palaikymas


Pardavimai


Lyderyst臈


Socialin臈 Medija


Dublikacija


Vie拧asis kalb臈jimas


Renginiai


Technologijos


ir daug daugiau鈥NUOLATINIS VEIKSMAS


沤inoti yra viena - daryti k膮 啪inai, visai kas kita.


Nuolatos sutinku tinklinio marketingo atstovus, kurie turi daug motyvacijos ir 啪ini懦, bet nedaro veiksm懦 ir tod臈l, negauna norimo rezultato.


艩ioje programoje tu gausi 寞d臈j膮 veiksmui kiekvien膮 dien膮, tokiu b奴du visada 啪inosi, k膮 gali padaryti savo versle, kad jud臈tum 寞 priek寞.


Kiekvienos savait臈s pabaigoje, gal臈si u啪pildyti veiksm懦 ir rezultat懦 ataskait膮, kad tur臈tum atskaitomyb臋.


Darant veiksmus ir b奴nant atskaitomu, gal臈si laim臈ti prizus, nemokamus mokymus ir kitus paskatinimus.


KAM SKIRTA 艩I MOKYM挪 BENDRUOMEN臇?


- Naujokams pradedantiems tinklinio marketingo versle.


- Tiems, kas jau膷iasi u啪strig臋 savo versle.


- Tiems, kurie neturi aktyvi懦 lyderi懦 versle ir nori pagalbos.


- Tiems, kas s臈kmingai stato savo versl膮, bet nor臈t懦 dar daugiau pasiekti.


- Lyderiams, kurie nori pasisemti 寞d臈j懦 savo komandai.


KIEKVIEN膭 DIEN膭 darau Facebook Live transliacij膮 鈥淭inklinio Marketingo 膶empion懦 Lygos鈥 Facebook grup臈je su naudingais patarimais tavo verslui ir duodu tau u啪duot寞 tai dienai.


* Bonus mokymai u啪daroje grup臈je.


* Interviu su s臈kmingais lyderiais ir j懦 patarimais.


* Naudingi patarimai ir kit懦 nari懦 palaikymas.


Atsakymai 寞 tau r奴pimus klausimus apie Tinklin寞 Marketing膮 ir visa kas susij臋 su 拧ia industrija.


Staigmenos


膶empion懦 Lygos nariai:


> primieji su啪ino apie naujas mokym懦 programas


> gauna pri臈jim膮 prie nauj懦 mokym懦 program懦 geriausia kaina


> gauna kitus privalumus, skirtus tik 拧ios bendruomen臈s nariams


艩ioje programoje duodu LABAI DAUG VERT臇S.


Tinklinio Marketingo 膶empion懦 Lyga tai m臈nesin臈 naryst臈. Naryst臈s kaina 10鈧 per m臈nes寞. Nusipirkus naryst臋, po to kas m臈nes寞 AUTOMATI艩KAI atskai膷iuos 10鈧 i拧 banko s膮skaitos. Gali at拧aukti m臈nesin臋 naryst臋 bet kada.


Kai 寞sigysi naryst臋 para拧yk man 寞 Facebook: https://www.facebook.com/gediminas.grinevicius/ ir papra拧yk, kad prid臈膷iau tave prie "Tinklinio Marketingo 膶empion懦 Lyga" u啪daros Facebook grup臈s skirtos 拧ios programos nariams


漠sigyk savo naryst臋 膷ia: http://cempionulyga.lt/ ir prisijunk prie elitin臈s mokym懦 bendruomen臈s.


Jei turi klausim懦, mielai juos atsakysiu.


Iki pasimatymo 膶empion懦 Lygos viduje!


P.S. Jei gali pasidalink su draugais ir komanda 馃檹馃槏馃槝


26 per啪i奴ros0 komentar懦

Naujausi 寞ra拧ai

Rodyti visk膮
bottom of page