top of page

Serija #457 Tu turi papulti i台 KAMBARI台 馃憫

Sako jei tu esi protingiausias 啪mogus kambaryje - tu ne tame kambaryje! Mes turime apsipti save protingesniais, turtingesniais, s臈kmingesniais 啪mon臈mis, kad gal臈tume ka啪ko i拧mokti, kad tie 啪mon臈s mums pad臈t懦 augti ir tobul臈ti. Jei mes esame protingiausi, tada tik kartojame k膮 啪inome, o ne i拧mokstame ka啪k膮 naujo.

"Bet Gediminai, kaip papulti 寞 t膮 kambar寞, kur visi protingesni, s臈kmingesni ir turtingesni u啪 mane, dalinasi id臈jomis?"Yra du b奴dai:


#1. Susimok臈k, kad papultum 寞 t膮 kambar寞, kur renkasi s臈kmingi 啪mon臈s.


Tai grei膷iausias ir lengviausias b奴das. Per paskutinius 11 met懦 i拧leidau de拧imtis t奴kstan膷i懦 eur懦, kad papul膷iau 寞 "kambarius", kur renkasi protingi 啪mon臈s ir dalinasi id臈jomis. Da啪niausiai tai yra gyvi renginiai, programos internetu arba mastermind grup臈s. Tokiu b奴du gal臈jau leisti laik膮 ir mokintis i拧 啪moni懦, kurie u啪 mane u啪dirbo 10, 30, 50 kart懦 daugiau ir gal臈jau pasisemti i拧 j懦 啪ini懦.


#2. Sukurk tok寞 kambar寞, kuriame nor臈t懦 rinktis ir leisti laik膮 啪mon臈s, kurie yra s臈kmingesni u啪 tave.


艩is b奴das yra 拧iek tiek sunkesnis, bet taip pat gali tau labai pad臈ti. Turi sugalvoti kaip gal臈tum prisivilioti tuos s臈kmingesnius, protingesnius, turtingesnius 啪mones 寞 savo rat膮.

RAKTAS: Kaip jiems gal臈tum duoti VERT臇S? Daugelis 啪moni懦 pradeda ne nuo to galo. Jie kreipiasi 寞 s臈kmingus 啪mones ir pradeda nuo "man reikia...", "a拧 noriu...", "ar gal臈tum man duoti/padaryti...". Nuolatos gaunu tokias 啪inutes.


Suprask, tokie pra拧ymai tau dur懦 neatidarys. Kai kreipiesi 寞 s臈kmingesn寞, turtingesn寞, protingesn寞 啪mog懦, turi prad臈ti nuo to kokia jam bus i拧 to nauda, k膮 tu gali jam duoti ar padaryti, mainais u啪 to 啪mogaus laik膮, 啪inias, pagalb膮?Tavo draugas ir partneris s臈km臈je

Gediminas Grinevi膷ius - Verslo Treneris


PRANE艩IMAS LYDERIAMS!


Tav臋s laukia auk拧膷iausio lygio mokym懦 programa


Ar nor臈tum padaryti 2021-uosius savo geriausiais metais ir b奴ti apsupta (-as) stipri懦 lyderi懦?


Ar tau b奴t懦 naudinga tur臈ti MENTORI挪 ir ATSKAITOMYB臇S PARTNER漠, kuris tau pad臈t懦 versle ir "寞spirt懦 寞 拧ikn膮" kai tr奴ksta motyvacijos dirbti?


Ar tau pad臈t懦 jei gautum ne tik teorines 啪inias, bet ir PRAKTINIUS patarimus kiekvien膮 savait臋, apie tai k膮 daryti tavo verse, kad u啪dirbtum daugiau, pastatytum didesn臋 komand膮 ir pasiektum auk拧tesnes kvalifikacijas?


Ar tu RIMTAI nori kurti savo versl膮 ir kelti savo 啪ini懦 LYG漠?


TINKLINIO MARKETINGO MENTORYST臇S PROGRAMA


Ar nor臈tum mokytis i拧 pa啪angiausi懦 tinklinio marketingo profesijos atstov懦?


Ar nor臈tum, kad s臈kmingi tinklinio marketingo lyderiai su tavimi kiekvien膮 savait臋 dalintusi strategijomis?


Ar nor臈tum su啪inoti strategijas, kurios veikia 拧iandien, o ne prie拧 20 met懦?


Tada labai kvie膷iu tave 寞 Tinklinio Marketingo Mentoryst臈s Program膮!


Tai intensyvi 12 savai膷i懦 mentoryst臈s ir augimo programa skirta tinklinio marketingo lyderiams ir 啪mon臈ms, kurie nori auk拧膷iausi懦 rezultat懦 versle.


MENTORYST臇S PROGRAMA


艩i programa susideda i拧 trij懦 dali懦:


PIRMA DALIS: Asmeninis ry拧ys su manimi balso skambu膷iu ar 啪inut臈mis 3 m臈nesius. Kai i拧kils i拧拧奴kiai gal臈si su manimi susisiekti ir a拧 tau asmeni拧kai pad臈siu susitvarkyti su problemomis. (Normaliai mano 1 valandos asmenin臈 konsultacija kainuoja 50鈧 - tu gauni geriausi膮 vert臋)


ANTRA DALIS: Kas savaitin臈s pamokos, kuri懦 metu tau leisiu 鈥渧irtualiai 寞silau啪ti鈥 寞 mano versl膮. Atversiu tau duris 寞 savo sistemas, kad matytum, kaip a拧 statau savo versl膮 naudodamas skirtingomis sistemomis ir programomis.


TRE膶IA DALIS: (拧i dalis pati svarbiausia) Kas savaitiniai MASTERMIND skambu膷iai su kitais Tinklinio Marketingo lyderiais, kuri懦 metu i拧moksi geriausias praktikas ir efektyviausias startegijas i拧 kit懦 tinklinio marketingo lyderi懦.


Taip pat tur臈si galyb臋 pad臈ti kitiems lyderiams pasidalindamas (-a) savo 寞d臈jomis ir taip prisid臈si prie j懦 augimo ir progreso.


Kart膮 per savait臋 susiskambinsime Zoom video konferencijos b奴du ir dalinsim臈s 寞d臈jomis ir 寞啪valgomis.


Tinklinio Marketingo Mentoryst臈s Programa yra skirta tinklinio marketingo lyderiams.


艩ioje programoje tur臈tum dalyvauti tik jei jau kur寞 laik膮 u啪si臈mi tinkliniu marketingu ir turi komand膮. 艩i programa N臇RA skirta naujokams.


Jei manai, kad gautum naudos i拧 asmeninio ry拧io su manimi, mano kas savaitini懦 pamok懦 apie tai kaip a拧 ple膷iu savo versl膮 ir kas savaitini懦 komandini懦 skambu膷i懦 su kitais s臈kmingais lyderiais, tada labai lauksiu taves Mentoryst臈s Programoje.


BONUS #1: Laiko Planavimo Video Mokymas (trukm臈 31.20 min.) Vert臈 15鈧


BONUS #2: Kaip pakviesti 20 啪moniu台 per 30 dienu台 mokymas? (trukm臈 29 min.) Vert臈 15鈧


BONUS #3: 12 Patarimu台 kaip i拧likti stipriu versle. (trukm臈 22 min.) Vert臈 15鈧


BONUS #4: Kaip palyginti tinkline虈s rinkodaros kompanijas? (trukm臈 17 min.) Vert臈 15鈧


BONUS #5: Pinigus Generuojantys Veiksmai Tinkliniame Marketinge (trukm臈 22 min.) Vert臈 15鈧


BONUS #6: VERSLO SISTEM挪 PAMOK挪 漠RA艩AI (Vert臈 750鈧):


Bonus Pamoka #1: Elektroninio naujienlai拧kio strategija. (trukm臈 1val.1min.)

Bonus Pamoka #2: Telegram strategija. (trukm臈 33min.)

Bonus Pamoka #3: Naujoko Startas (trukm臈 39min.)

Bonus Pamoka #4: Facebook strategija. (trukm臈 47min.)

Bonus Pamoka #5: Instagram strategija. (trukm臈 29min.)

Bonus Pamoka #6: YouTube strategija. (trukm臈 35min.)

Bonus Pamoka #7: Interviu strategija. (trukm臈 30min.)

Bonus Pamoka #8: Mokym懦 strategija. (trukm臈 30min.)

Bonus Pamoka #9: Facebook Verslo Puslapio strategija (trukm臈 28min.)

Bonus Pamoka #10: Podcasto strategija (trukm臈 21 min.)

Bonus Pamoka #11: Chatbot strategija (trukm臈 27 min.)

Bonus Pamoka #12: Facebook ir Instagram stories strategija (trukm臈 53 min.)

Bonus Pamoka #13: Kaip i拧laikyti daugiau 啪moni懦 versle ir pad臈ti jiems gauti rezultat膮? (trukm臈 43 min.)

Bonus Pamoka #14: Mano kasdieninis veiksm懦 planas. (trukm臈 31 min.)

Bonus Pamoka #15: Turinio k奴rimas I-dalis (trukm臈 54 min.)

Bonus Pamoka #16: Turinio k奴rimas II-dalis (trukm臈 42 min.)

Bonus Pamoka #17: Socialin臈s medijos algoritmas (trukm臈 36 min.)

Bonus Pamoka #18: Pardavimo u啪darymas ir sprendimo pri臈mimas (trukm臈 37 min.)

Bonus Pamoka #19: Vie拧asis kalb臈jimas (trukm臈 29 min.)

Bonus Pamoka #20: Online vie拧asis kalb臈jimas ir Live transliacijos (tukm臈 37 min.)

Bonus Pamoka #21: Kontakt懦 Magnetas (trukm臈 39 min.)

Bonus Pamoka #22: Smalsumo Postai (trukm臈 34 min.)

Bonus Pamoka #23: Tarptautin臈s komandos statymas (trukm臈 32 min.)

Bonus Pamoka #24: Finansai Tinklinio Marketingo Versle (trukm臈 42 min.)

Bonus Pamoka #25: Kaip motyvuoti savo komand膮? (trukm臈 27 min.)

Bonus Pamoka #26: Traukos Marketingas (trukm臈 38 min.)

Bonus Pamoka #27: Tikslai ir vizijos i拧sigryninimas (trukm臈 46 min.)

Bonus Pamoka #28: Emocij懦 Valdymas (trukm臈 45 min.)

Bonus Pamoka #29: Slapti i拧pardavimai ir virtual奴s vakar臈liai (trukm臈 33 min.)

Bonus Pamoka #30: Mokama Facebook reklama (trukm臈 34 min.)

Bonus Pamoka #31: Influencerio Formul臈 (trukm臈 24 min.)

Bonus Pamoka #32: Pozityvumo Vibracija: kaip b奴ti pozityviu 啪mogumi? (trukm臈 31 min.)

Bonus Pamoka #33: Naujo komandos nario paleidimas/startavimas (trukm臈 20 min.)

Bonus Pamoka #34: 10 mirtin懦 tinklinio marketingo NUOD臇MI挪 (trukm臈 24 min.)


BONUS #7: GRUPINI挪 MASTERMIND SKAMBU膶I挪 漠RA艩AI (Vert臈 750鈧):


Bonus Skambutis #1: Pardavimai (trukm臈 1val.18min.)

Bonus Skambutis #2: Komandos Statymas (trukm臈 1val.11min.)

Bonus Skambutis #3: Ry拧io Palaikymas (trukm臈 1val.5min.)

Bonus Skambutis #4: Lyderyst臈 (trukm臈 1val.8min.)

Bonus Skambutis #5: Sprendimo Prim臈mimas/Pardavimo U啪darymas (trukm臈 49min.)

Bonus Skambutis #6: Pristatym懦 Darymas (trukm臈 49min.)

Bonus Skambutis #7: Socialiniai Tinklai (trukm臈 58min.)

Bonus Skambutis #8: Naujo Nario Startavimas (trukm臈 41min.)

Bonus Skambutis #9: Rengini懦 Reklamavimas (trukm臈 51min.)

Bonus Skambutis #10: Saviugda ir Asmeninis Tobul臈jimas (trukm臈 47min.)

Bonus Skambutis #11: Prie拧taravimai (trukm臈 39min.)

Bonus Skambutis #12: Dublikacija (trukm臈 58min.)

Bonus Skambutis #13: Tikslai (trukm臈 1 valanda 6 min.)

Bonus Skambutis #14: Motyvacija (trukm臈 59 min.)

Bonus Skambutis #15: Disciplina, laiko planavimas ir organizuotumas (trukm臈 1 val. 16 min.)

Bonus Skambutis #16: Konflikt懦 sprendimas, efektyvus bendravimas ir pokalbiai. (trukm臈 1 val. 13 min.)

Bonus Skambutis #17: Sistemos ir 寞rankiai (trukm臈 1 val. 6 min.)

Bonus Skambutis #18: 沤moni懦 kvietimas 寞 versl膮: 拧ilta ir 拧alta rinka (trukm臈 1 val. 18 min.)

Bonus Skambutis #19: Socialin臈 Medija (trukm臈 1 val. 21 min.)

Bonus Skambutis #20: Komandos kult奴ra ir gera atmosfera (trukm臈 1 val. 24 min.)

Bonus Skambutis #21: Konkursai ir skatinimo programos (trukm臈 1 val. 18 min.)

Bonus Skambutis #22: Problem懦 sprendimas | I拧拧奴kiai | Nepasisekimai (trukm臈 1 val. 26 min.)

Bonus Skambutis #23: Kasdieninis Veksm懦 Planas (trukm臈 1 val. 24 min.)

Bonus Skambutis #24: 沤inut臈s ir 艩ablonai (trukm臈 1 val. 23 min.)

Bonus Skambutis #25: Klient懦 Radimo/Pritraukimo Sistema (trukm臈 1 val. 23 min.)

Bonus Skambutis #26: Klient懦 I拧laikymo/T臋stinumo Sistema (trukm臈 1 val. 18 min.)

Bonus Skambutis #27: Komandos Nari懦 Radimo/Pritraukimo Sistema (trukm臈 1 val. 32 min.)

Bonus Skambutis #28: Komandos Nari懦 Startavimo/I拧laikymo Sistema (trukm臈 1 val. 32 min.)

Bonus Skambutis #29: Pagrindinio lygio sistema (trukm臈 1 val. 13 min.)

Bonus Skambutis #30: Rengini懦 reklamavimo sistema (trukm臈 1 val. 10 min.)

Bonus Skambutis #31: Saviugdos sistema (trukm臈 1 val. 23 min.)

Bonus Skambutis #32: Pripa啪inimo ir apdovanojim懦 sistema (trukm臈 1 val. 14 min.)

Bonus Skambutis #33: Bendravimo/komunikavimo sistema (trukm臈 1 val. 02 min.)


BONUS #8: 1 Valandos Mokymas Internetu tavo komandai. (Vert臈 250鈧) Mano asmeninis mokymas tavo komandai, tavo pasirinkta tema + Klausimai ir Atsakymai po mokymo


BONUS #9: Interviu su Tavimi per mano Verslo puslap寞 (25,000 sek臈j懦) + Mano Facebook grupe (6,600 nari懦) (Vert臈 250鈧)


BONUS #10: Asmenin臈 kou膷ingo sesija su kou膷ere Rita Grinevi膷iene. (Vert臈 100鈧)


Viso Programos BONUS挪 Vert臈 2,175鈧


KIEK TAU KAINUOT挪 NESU沤INOTI VISOS 艩IOS INFORMACIJOS IR NAPANAUDOTI 艩I挪 VIS挪 沤INI挪 TAVO VERSLE? KIEK U沤DARBIO IR REZULTAT挪 TU PRARASI NEPRISIJUNGADAMA (-AS) PRIE 艩IOS PROGRAMOS? JEI NEGAUSI VIS挪 艩I挪 沤INI挪, KAIP ILGAI TAU U沤TRUKS PASIEKTI TAVO NORIM膭 TIKSL膭 PA膶IAI/PA膶IAM BE MANO IR KIT挪 LYDERI挪 PAGALBOS?


Programos kaina 300鈧.


Gali sumok臈ti naudojant PAYPAL: gediminas_grinevicius@yahoo.com


Arba BANKO PAVEDIMU:

Lietuvoje:

Gediminas Grinevi膷ius

LT717300010141717039

Swedbank


Anglijoje:

Gediminas Grinevicius

Account: 32684071

Sort Code: 40-36-15

HSBC


Kai sumok臈si atsi懦sk man apmok臈jimo nuotrauk膮 ir savo elektroninio pa拧to adres膮 寞 mano Facebook https://www.facebook.com/gediminas.grinevicius/ ir pasipra拧yk, kad prid臈膷iau tave prie "Tinklinio Marketingo Mentoryst臈s Programa" grup臈s.


Jei turi klausim懦 ra拧yk man - su malonumu atsakysiu.


Iki pasimatymo MENTORYST臇S PROGRAMOJE!P.S. Jei tau dar anksti 寞 拧i膮 program膮 - padaryk man didel臋 paslaug膮 ir pasidalink 拧ia informacija su savo komandos lyderiais


46 per啪i奴ros0 komentar懦

Naujausi 寞ra拧ai

Rodyti visk膮

Commenti


bottom of page