top of page

Serija #859 Ka台 daryti kai nori viska台 MESTI?! 馃く

Ar tau taip buvo, kad nor臈jai pasiduoti ir visk膮 mesti?


Man per 12 met懦 taip buvo ne kart膮 d臈l 寞vairi懦 prie啪as膷i懦.


Bet kaip sako "niekada nepasiduok blog膮 dien膮" visada geriau i拧simiegok ir nuspr臋sk sekan膷i膮 dien膮, nes emocijos pagauti neretai priimame BLOGUS sprendimus.


Tur臈tum ne啪ad臈ti, kai esi laiminga (-as)

Tur臈tum neatsakyti, kai esi pikta (-as)

Ir tur臈tum nepriimti sprendim懦, kai li奴di.


Tad k膮 gi daryti jei atsirandi tokioje vietoje, kai jau atrodo viskas blogai ir nebematai, kad gal臈tu pager臈ti. Gal pradedi savimi abejoti ir sakyti, kad kitiems gal ir pavyksta, bet tau nepavyks, kad tu nesugeb臈si ir tt.


Vienas sakinys:


"AR DABAR YRA TAVO FILMO PABAIGA?"


Jei tavo gyvenimas b奴t懦 filmas, ar 拧is blogas momentas yra tavo filmo pabaiga? Ar 拧is momentas yra kaip visuose filmuose, kada pagrindiniam veik臈jui nesiseka, o tada 寞vyksta prover啪is ir b奴na laiminga pabaiga?


A拧 renkuosi antr膮 variant膮 ir sakau tau, kad nesvarbu kaip sunku ar blogai dabar yra, tai ne tavo filmo pabaiga. A拧 啪inau, kad tu patirsi prover啪寞 ir bus kur kas geriau.


BET...


To ne寞vyks jei pasiduosi dabar ir nesulauksi filmo pabaigos.


A拧 tavimi tikiu ir u啪 tave sergu. 沤inau, kad tu gali tai i拧tverti. Dievas nesiun膷ia sunkum懦 su kuriais mes negalime susidoroti. Gal tu turi 寞veikti 拧iuos sunkumus, kad po to 寞kv臈ptum t奴kstan膷ius kit懦...馃帗 TINKLINIO MARKETINGO AKADEMIJA 馃帗 Startuoja Lapkri膷io 3 dien膮 21:00val. LT laiku. Bilietai 啪emiausia "early bird" kaina 膷ia https://www.tinklinismarketingas.lt/akademija


馃敟馃敟馃敟 Prisijunk prie 90 dien懦 INSTAGRAM I艩艩弄KIO 膶empion懦 Lygoje 膷ia http://cempionulyga.lt/ ir sukurk PROVER沤漠 savo versle naudojantis Instagram! 馃敟馃敟馃敟


馃毃 LIVE VIDEO DOMINAVIMAS 馃毃 - www.tinklinismarketingas.lt/livedominavimasTavo draugas ir partneris s臈km臈je

Gediminas Grinevi膷ius - Verslo Treneris
鈥淪臈kmingos lyderyst臈s raktas yra 寞taka, o ne statusas鈥

- Kenneth H. Blanchard


Vienas svarbiausi懦 寞g奴d啪i懦 tinklinio marketingo lyderiui - tai geb臈jimas "judinti" didel臋 komand膮 viena kryptimi.


鉂揂r nor臈tum, kad daugiau tavo komandos nari懦 dalyvaut懦 renginiuose?


鉂揂r nor臈tum, kad tavo komandos nariai labiau tav臋s klausyt懦?


鉂揂r b奴t懦 naudinga tavo verslui, jei daugiau komandos nari懦 sekt懦 tavo pavyzd啪iu?


LYDERI挪 寞takingumas turi didel臋 rol臋 j懦 komandos ir verslo s臈kmei. Jeigu Lyderis silpnas, nemoka susikalb臈ti su savo komandos nariais ir n臈ra jiems autoritetas, jo laukia prasti rezultatai. Negana to, jo laukia nervinis i拧sekimas, nes eikvodamas(-a) daug j臈g懦, jis negauna jokio gr寞啪tamojo ry拧io.


Tiesa ta, kad daugelis vos sugeba MOTYVUOTI save, o apie komand膮 net n臈ra kalbos.


馃敟馃敟馃敟 Tod臈l kvie膷iu Tave per啪i奴r臈ti 2+ valand懦 seminaro 寞ra拧膮 鈥溎甌AKOS MEISTRAI鈥.


Gauk geriausi懦 MLM lyderi懦 metodik膮, kuri pad臈s i拧vesti versl膮 寞 nauj膮 finansin寞 lyg寞 ir tur臈ti nenugin膷ijam膮 autoritet膮 komandoje.


鈴 漠sigijus i拧 karto gausi prieig膮 prie seminaro 寞ra拧o ir seminaro 漠RA艩AS tau liks visam laikui.


鉁2 Kviestiniai TOP lyderiai

鉁匳eikian膷ios strategijos i拧 pirm懦 l奴p懦, kuri懦 nerasi internete

鉁5 ne寞tik臈tini BONUSAI


IR馃敟 asmenin臈 pinig懦 gr膮啪inimo garantija, jei nuspr臋si, kad negavai naudos


Kaip matai, Tu niekuo nerizikuoji!


馃搶SEMINARAS PRAVERS, JEIGU NORI, KAD:


馃敼Tavo komanda dirbt懦 su 寞kv臈pimu

馃敼Nauji nariai patys pra拧yt懦si 寞 Tavo strukt奴r膮

馃敼Darbas MLM versle b奴t懦 s臈kmingas.


Tu tur臈si puiki膮 prog膮 i拧 pirm懦 l奴p懦 i拧girsti, KAIP 寞veikti nesklandumus komandoje, tapti 寞takingu (-a) ir u啪tikrinti efektyv懦 darb膮. Be gin膷懦, nesusipratim懦, sabotavimo.


馃搶K膭 PAMATYSI 艩IAME SEMINARE


Pakvie膷iau dvi 漠TAKINGIAUSIAS lyderes, kurias pa啪寞stu Tinklinio Marketingo industrijoje ir papra拧iau j懦, kad pasidalint懦 su Tavimi savo 寞takos paslaptimis.


Taip pat pasidalinsiu savo sukauptomis 沤iniomis, Strategijomis ir Technikomis, kurias gal臈si panaudoti, kad padidintum savo 漠TAK膭 versle ir asmeniniame gyvenime.


NLP kou膷er臈, kuri specializuojasi MLM srityje, pasidalins, kaip i拧saugoti vidin寞 pasitik臈jim膮 ir apsisaugoti nuo nervin臈s 寞tampos, kuriant savo komand膮.

馃敟馃敟馃敟Nor臈tum tapti MYLIMU ir GERBIAMU lyderiu savo komandoje, kompanijoje ir Tinklin臈s Rinkodaros industrijoje? TADA TAU REIKIA B弄TI 艩IAME SEMINARE.


SVARSTAI, AR TAU PAVYKS?


Grei膷iausias b奴das 寞valdyti nauj膮 寞g奴d寞 yra MODELIUOTI s臈kmingus 啪mones, kurie jau yra 寞vald臋 tai, k膮 tu nori pasiekti.

Pakvie膷iau 2 漠TAKINGIAUSIAS tinklin臈s rinkodaros industrijos LYDERES, kad jos pasidalint懦 su Tavimi savo paslaptimis ir kad Tu gal臈tum perimti j懦 darbo metodus. Seminaro pabaigoje gali u啪duoti klausimus ir gauti atsakymus gyvai.

馃憦KVIESTIN臇S LYDER臇S:


Lina Binevi膷i奴t臈

Mano vertyb臈 - laisv臈!


Prie拧 12 met懦 pasakiau STOP vyraujan膷iam ir niekur nevedan膷iam gyvenimo b奴dui: "Gyventi pagal darbdavio sukurt膮 grafik膮, t.y. pagyventi tik nuo darbo likusiu laiku",- ir 寞jungiau PLAY b奴sen膮: "Vis懦 pirma - Gy-ve-nu!


M臈gaujuosi gyvenimu! O tarpuose u啪siimu mane 寞kvepian膷ia veikla - kei膷ian膷ia 啪moni懦 gyvenimus, suteikian膷ia laisv臋 ne tik pinigin臈je, bet ir 拧irdyje鈥.

Neringa Petrulyt臈

Esu stipri, nes buvau silpna鈥 Dr膮si, nes labai bijojau鈥 Pasitikinti savimi, nes mano savivert臈 buvo 0鈥


艩iandien, vieno prie拧 4 metus priimto sprendimo d臈ka, a拧 esu kitokia.


M臈gaujuosi kiekviena diena, mylima veikla, kuri man yra gyvenimo b奴das, aistra, tai, kas priver膷ia 拧okti i拧 lovos degan膷iom akim kiekvien膮 ryt膮.


Kurti gra啪ius gyvenimus yra neapsakomas jausmas ir esu d臈kinga, kad turiu galimyb臋 tai daryti.


馃懇鈥嶐煆煣戔峉eminar膮 ves:

Gediminas ir Rita Grinevi膷iai

Tinklinio Marketingo versle esame jau 11 met懦 ir nepaprastai mylime 拧i膮 industrij膮 bei 啪mones, u啪siiman膷ius 拧iuo verslo modeliu.


M奴s懦 misija yra kelti tinklin臈s rinkodaros reputacij膮, suvienyti skirting懦 tinklinio marketingo kompanij懦 lyderius ir pad臈ti tinklinio marketingo atstovams dirbti eti拧kai, efektyviai ir gauti dar geresnius rezultatus.


艩io seminaro metu pasidalinsime pamokomis apie 寞tak膮 versle, kurias i拧mokome dirbdami 膷ia ir kurios pad臈jo mums sukurti klestint寞 versl膮.


鉁擲u啪inok apie da啪niausiai lyderi懦 daromas klaidas, kurios suma啪ina j懦 寞tak膮 ir pagarbos jausm膮 komandoje.


鉁擨拧mok bendravimo 寞g奴d啪i懦 ir tapk labiau diplomati拧ka (-as) savo versle ir santykiuose su esamais ir potencialiais komandos nariais.


IR TUO PA膶IU


鉃 Padidink pasitik臈jim膮 savimi

鉃 Pagerink santykius su komandos nariais

鉃 Gauk geresnius rezultatus savo versle

鉃 Pagerink dublikacij膮 savo komandoje

鉃 Pritrauk daugiau 啪moni懦 寞 renginius

鉃 M臈gaukis verslu ir bendravimu versle

馃敟馃敟馃敟Seminaro 鈥溎甌AKOS MEISTRAI鈥 kaina tik 30鈧.

馃憠Gali sumok臈ti naudojant PAYPAL:

gediminas_grinevicius@yahoo.com

馃憠Arba BANKO PAVEDIMU:

鈥婰ietuvoje:

Gediminas Grinevi膷ius

LT717300010141717039

Swedbank

Anglijoje:

Tinklinis Marketingas LTD

鈥ˋccount: 56827363

鈥⊿ort Code: 30-98-97

LLOYDS BANK

Kai sumok臈si, atsi懦sk man apmok臈jimo nuotrauk膮 ir savo elektroninio pa拧to adres膮 寞 mano Facebook https://www.facebook.com/gediminas.grinevicius/ ir pasipra拧yk, kad prid臈膷iau tave prie 鈥溎畉akos Meistrai鈥 mokym懦 grup臈s.

Jei turi klausim懦 ra拧yk man - su malonumu atsakysiu.

Iki pasimatymo online seminare!

Daugiau informacijos apie rengin寞 膷ia: https://www.tinklinismarketingas.lt/itakosmeistrai 馃殌

馃敟馃巵 BONUSAI

Bonus #1: Video mokymas - 鈥溎畉aka - kaip efektyviai formuoti 啪moni懦 nuomon臋 ir gauti 鈥淭AIP鈥 atsakym膮?鈥 (trukm臈 - 1 val. 15 min.)

BONUS #2: Video mokymas - 鈥淜aip padaryti, kad daugiau z虒moniu台 PRIIMTU台 SPRENDIMA台 prisijungti prie komandos arba pirkti produkta台?鈥 (trukm臈 - 26 min.)

Bonus #3: Video mokymas - 鈥淜aip padidinti pasitike虈jima台 savimi?鈥 (trukm臈 - 24 min.)

Bonus #4: Video mokymas - 鈥淜aip sumaz虒inti stresa台 versle?鈥 (trukm臈 - 24 min.)

Bonus #5: Video mokymas - 鈥淧atarimai is虒 $1,000,000 uz虒dirbanc虒ios lydere虈s鈥 (trukm臈 - 24 min.)

馃GARANTIJA

Pinig懦 gr膮啪inimo garantija! Jei per啪i奴r臈jus vis膮 seminar膮 ir 5 bonus pamokas nuspr臋si, kad negavai pakankamai naudos - gr膮啪insime sumok臈tus pinigus. Neturi k膮 prarasti!

Nedelsk ir prisijunk dabar! Nepraleisk savo 拧anso patobulinti 寞g奴d啪ius ir pagerinti rezultatus!

馃搶K膮 tu gauni?

鉃 Seminaro 寞ra拧as

鉃5 labai vertingi BONUSAI

鉃的甊A艩AI visam gyvenimui

鉃礟rivati BENDRUOMEN臇 u啪daroje Facebook grup臈je tik kurso dalyviams

鉁旓笍P.S.

Daugelis galvoja, kad 寞takingais lyderiais gimstama ir 啪mon臈s nat奴raliai moka motyvuoti 啪mones. Tai NETIESA!

Tie, kurie gauna nepaprastai gerus rezultatus versle, 拧iuos 寞g奴d啪ius i拧tobulino skaitydami knygas, dalyvaudami seminaruose, klausydami audio program懦 ir samdydami mentorius.

Dabar Tu turi toki膮 pa膷i膮 galimyb臋 vis膮 拧i膮 informacij膮 gauti VIENOJE VIETOJE, pateikt膮 suprantamai ir ai拧kiai. Tau nereikia daryti vis懦 KLAID挪 ir patirti vis懦 NES臇KMI挪 - tu gali pasimokyti i拧 svetim懦 klaid懦 ir sutaupyti daug laiko bei pastang懦 拧io kurso d臈ka.

Pagalvok, ar Tau bus maloniau auginti tinklinio marketingo versl膮, kai: gal臈si laisvai bendrauti su komandos nariais, 啪inosi k膮 ir kada sakyti, pritrauksi daugiau 啪moni懦 寞 renginius? Ar d啪iaugsies, kai komandos nariai seks tavo pavyzd啪iu ir klausys tavo patarim懦?鈥

P.S. Jei gali pasidalink su draugais ir komanda 馃檹馃槏馃槝


49 per啪i奴ros0 komentar懦

Naujausi 寞ra拧ai

Rodyti visk膮

Comments


bottom of page