top of page

Serija #354 Galvotojas galvoja ir i台rodyne虈tojas i台rodine虈ja 馃挕

Da啪nai tinklinio marketingo industrijoje sutinku 啪mones, kurie yra 寞sikib臋 savo ribojan膷i懦 寞sitikinim懦, problem懦, kli奴膷i懦, praeities nes臈kmi懦, lyg tai b奴t懦 ka啪kas, kuo reik臈t懦 did啪iuotis. Labai da啪nai jie gina 拧ias kli奴tis ir nepraleid啪ia progos visiems prane拧ti, kad jie jas turi.


Jie nori gauti geresnius rezultatus versle, bet kai tik juos pradedi mokinti ka啪k膮 naujo ar rodyti kit懦 啪moni懦 pavyzd啪ius, jie suskumba priminti:


"Bet tu nesupranti, a拧 turi 拧it膮 ir 拧it膮 problem膮..."

"Taip, bet a拧 negaliu, nes turi懦 拧it膮 kli奴t寞..."

"Man visada nesiseka ...."

"Man nesigauna..."

"A拧 negaliu..."


Sakysi "Gediminai, bet juk a拧 tik sakau kaip yra". Taip, bet jei kartosi kaip yra, tada ir liks taip kaip yra. Jei vis priminsi sau apie problemas ir kli奴tis su kuriomis susiduri ar susid奴rei praeityje, tada jos i拧liks tavo gyvenime. "Tu pasilieki tas problemas, d臈l kuri懦 kovoji."


Sako "galvotojas galvoja, 寞rodin臈tojas 寞rodin臈ja". Ka tai rei拧kia?


Tai k膮 tu galvoji, turi sutapti su tavo realybe. Jei tai k膮 tu galvoji, nesutapt懦 su tavo realybe - i拧sikraustytum i拧 proto. Tod臈l tai k膮 tu nuolatos galvoji, tavo protas v臈liau materializuoja, kad tai, k膮 galvoji nesiskirt懦 nuo to, kaip yra.


Tod臈l, jei tu nuolatos galvoji ir primeni visiems apie savo problemas, kli奴tis, i拧拧奴kius, tr奴kumus ir t.t., tada tavo protas stengsis u啪tikrinti, kad visi 拧ie dalykai materializuot奴si tavo gyvenime ir tavo realyb臈 nesiskirt懦 nuo to kaip tu galvoji.


Jei nori, kad tavo gyvenimas prad臈t懦 keistis, turi keisti savo m膮stym膮 ir tai k膮 nuolatos sau ir kitiems sakai. Turi paleisti visus savo ribojan膷ius 寞sitikinimus, praeities nes臈kmes ir prad臈ti tik臈ti, kad tu gali pasiketi visk膮 k膮 tu nori gyvenime.


Jei tu planuoji 寞kopti 寞 t膮 s臈km臈s klan膮, tada turi b奴ti kuo lengvesn臈. Tad i拧sikrauk i拧 savo baga啪o visas praeities problemas, kli奴tis, i拧拧奴kius, nepasisekimus ir palik juos kalno apa膷ioje. Prad臈k kopti 寞 vir拧懦 su palengv臈jimu, kad tavo praeitis, neturi 寞takoti tavo ateities. Tai kas buvo anks膷iau, neturi 寞takoti to kas bus.

Tavo draugas ir partneris s臈km臈je

Gediminas Grinevi膷ius - Verslo Treneris


Ar nor臈tum tapti geresne lektore/geresniu lektoriumi ir 寞valdyti vie拧膮j寞 kalb臈jim膮?


Ar nor臈tum labiau savimi pasitik臈ti, kai kalbi vie拧ai ir internetu?


Ar nor臈tum efektyviau organizuoti renginius ir pritraukti daugiau 啪moni懦?


Programa skirta b奴tent tau!


VIE艩OJO KALB臇JIMO IR RENGINI挪 ORGANIZAVIMO STOVYKLA


艩ioje programoje gausi pa膷ias svarbiausias pamokas, kad taptum savimi u啪tikrinta/u啪tikrintu vie拧ajam kalb臈jimui ir rengini懦 organizavimui.


Ar tu kalbi tik savo komandai, ar vedi mokymus visai kompanijai ar nori tapti samdoma lektore/lektoriumi ir vie拧ai kalb臈ti u啪 pinigus. Pasidalinsime su tavimi naudingiausiais patarimais, kurie pad臈s gauti geresnius rezultatus.


6 PAMOKOS | DAUG PATARIM挪 | BONUSAI


VIE艩ASIS KALB臇JIMAS:


Kaip nugal臈ti baim臋 kalb臈ti vie拧ai?


Kaip u啪megzti ry拧寞 su savo auditorija?


Kaip i拧laikyti 啪moni懦 d臈mes寞 ir 寞traukti juos 寞 tavo prane拧im膮?


Kaip parduoti nuo scenos ar gyvos transliacijos metu?


Kaip palikti ger膮 寞sp奴d寞 savo 啪i奴rovams?


Kaip kontroliuoti prane拧imo laik膮?


Kaip pasakoti ir naudoti istorijas savo paskaitose?


Kaip efektyviai sukurti ir sud臈lioti savo turin寞, kad b奴t懦 寞domu ir naudinga 啪i奴rovui?


Kaip u啪megzti emocn寞 ry拧寞 su savo auditorija?


Kaip kontroliuoti savo fiziologij膮, kaip stov臈ti, kur 啪i奴r臈ti, kaip 拧nek臈ti, kad padarytum efektyv懦 prane拧im膮?


RENGINI挪 ORGANIZAVIMAS:


Kaip organizuoti ma啪us ir didelius renginius?


Kaip rasti ir paruo拧ti viet膮 renginiui?


Kaip 寞traukti komand膮 寞 organizavim膮 ir deleguoti?


Kaip u啪dirbti i拧 rengini懦?


Kaip save pozicionuoti rengini懦 d臈ka?


Kaip pritraukti daugiau 啪moni懦 寞 renginius?


Rengini懦 planavimas.


Rengini懦 reklamavimas.


Rengini懦 finansai.


BONUSAI:


Bonus #1: Video pamoka 鈥淜aip efektyviai daryti gyvas transliacijas internetu?鈥


Bonus #2: Rengini懦 Organizavimo E-Knyga (Ritos Grinevi膷ien臈s)


Bonus #3: Klausim懦 ir atsakym懦 sesijos po kiekvienos pamokos.


Vie拧ojo Kalb臈jimo ir Rengini懦 Organizavimo Stovyklos Kaina Tik 45鈧


Gali sumok臈ti naudojant PAYPAL: gediminas_grinevicius@yahoo.com


Arba BANKO PAVEDIMU:


Lietuvoje:

Gediminas Grinevi膷ius

LT717300010141717039

Swedbank


Anglijoje:

Gediminas Grinevicius

Account: 32684071

Sort Code: 40-36-15

HSBC


Kai sumok臈si atsi懦sk man apmok臈jimo nuotrauk膮 ir savo elektroninio pa拧to adres膮 寞 mano Facebook www.facebook.com/gediminas.grinevicius ir papra拧yk, kad prid臈膷iau tave prie 鈥淰ie拧ojo Kalb臈jimo ir Rengini懦 Organizavimo Stovykla" grup臈s.


Jei turi klausim懦 ra拧yk man - su malonumu atsakysiu.


Iki pasimatymo STOVYKLOJE!59 per啪i奴ros0 komentar懦

Naujausi 寞ra拧ai

Rodyti visk膮

Comments


bottom of page