top of page

Serija #372 Kaip rasti z虒moniu台, kuriuos domintu台 tavo produktas? 馃槏

Klientai tinklinio marketingo versle yra labai svarb奴s ir kuo daugiau j懦 randame, tuo geriau. Bet kur juos rasti? Na, su socialine medija juos galime surasti labai nesunkiai.


#1. Pagalvok, kas yra tavo tikslin臈 auditorija. Kas yra tavo potencialus klientas? Tik nesakyk, kad visas pasaulis! Taip, galb奴t tavo produkt膮 gal臈t懦 naudoti visi, bet kas yra tavo tipinis pirk臈jas, kokios lyties, kokio am啪iaus, kas juos domina, kas jiems svarbu?


#2. Pagalvok, kur tas 啪mogus "gyvent懦" socialin臈je medijoje? Kur j寞 galima b奴t懦 rasti? Prie koki懦 grupi懦 ji/jis prisijungt懦? Kokius garsius 啪mones ji/jis sekt懦?


#3. Prisijunk prie t懦 grupi懦, prad臈k sekti t懦 啪ymi懦 啪moni懦 Facebook puslapius ir Instagram paskyras. Prad臈k steb臈ti, kas aktyviai dalyvauja tose grup臈se ir kas aktyviai saveikauja su t懦 啪moni懦 postais. Susidraugauk su tais 啪mon臈mis.


Pvz.: Tu parduodi maisto papild膮, kuris padeda liekn臈ti. Pagalvok, kokiose grup臈se b奴t懦 ir kokius puslapius sekt懦 啪mon臈s, kurie nori suliekn臈ti. Galb奴t tai sveikos mitybos grup臈s, liekn臈jimo grup臈s, puslapiai 啪moni懦, kurie yra 寞takingi 拧ioje sferoje. Ten ir rasi savo potencialius klientus


*NESPAMINK* tai nerei拧kia, kad tur臈tum prisijungti prie t懦 grupi懦 ir prad臈ti d臈ti savo produkto reklam膮. Kur kas efektyviau bus, jei susidraugausi su 啪mon臈mis ir asmeni拧kai su jais bendrausi. Taip pat jei tose grup臈se/post懦 komentaruose duosi VERT臇S, 啪mon臈s atkreips 寞 tave d臈mes寞.


#4. Kai pradedi bendrauti su 啪mogumi asmeni拧kai, ma啪iau kalb臈k apie save ir tai ko tu nori, ir daugiau kalb臈k "vert臈s kalba". K膮 tu gali tam 啪mogui duoti, kaip tu gali tam 啪mogui i拧spr臋sti problem膮, kaip tu gali tam 啪mogui pagerinti ir palengvinti gyvenim膮, kaip gali jam sutaupyti pinig懦, pagerinti sveikat膮, pagra啪inti od膮, plaukus ir t.t.


#5. Susitaikyk su tuo ir priimk tai, kad t奴kstan膷iai 啪moni懦 tau neatra拧ys, t奴kstan膷iai 啪moni懦 nepriims tavo pakvietimo 寞 draugus, t奴kstan膷iai 啪moni懦 nesusidom臈s tavo produktu ar verslo galimybe. TAI YRA NORMALU. Jei visi ir taip nor臈t懦 tavo produkto, tai kam tu b奴tum reikalinga tavo kompanijai? M奴s懦 b奴tent d臈l to ir reikia kompanijai, kad sur奴拧iuotume 啪mones ir atrastume tuos, kuriuos domina m奴s懦 kompanijos produktas ar verslo galimyb臈.


Niekada, niekada, niekada nepasiduok. Tai nebus lengva, bet bus VERTA!

Tavo draugas ir partneris s臈km臈je

Gediminas Grinevi膷ius - Verslo Treneris


馃敟 GALINGAS MET挪 STARTAS 馃敟


Ar nor臈tum 2021 metais startuoti galingai?!


Ar nor臈tum, kad tavo komanda prad臈t懦 metus energingai ir su motyvacija?


Kvie膷iame Jus visus 寞 konferencij膮 internetu "Galingas Met懦 Startas"!


Top Lektoriai - Top Mokymai - Top Motyvacija - Prover啪is Tavo Versle


艩e拧tadien寞 Sausio 9 dien膮 09:00val. - 21:00val. Lietuvos laiku


Kviestiniai Lektoriai:


馃棟 Jevgenijus 膶erny拧

馃棟 Vadimas Zizas

馃棟 Romualdas Ma膷iulis


Tinklinio Marketingo Lyderi懦 Mokymai:


猸愶笍 Modesta Budreikien臈

猸愶笍 Ema Mer膷aitien臈

猸愶笍 Birut臈 Muller

猸愶笍 Rosita Povilenien臈

猸愶笍 Jolanta Gromakova

猸愶笍 Inrida Baranauskien臈

猸愶笍 Neringa Petrulyt臈

猸愶笍 Inga Filkien臈

猸愶笍 Jurgita Norvai拧ien臈

猸愶笍 Inga Ramonien臈

猸愶笍 Karolis Mili奴nas

猸愶笍 Regvita Janu拧onyt臈

猸愶笍 Roberta Romeikait臈-Derzinskien臈

猸愶笍 Irena Oliver

猸愶笍 Gerda Veselgien臈

猸愶笍 Lina 膶akien臈

猸愶笍 Kristina Jukn臈


Renginio Ved臈jai ir Verslo Treneriai:


鉂わ笍 Gediminas Grinevi膷ius ir Rita Grinevi膷ien臈


Apie k膮 gali tik臈tis i拧mokti 拧ioje online konferencijoje?


1. 鈥淣auji metai, Tinklinis Marketingas"


2. 鈥淔acebook grup臈s ir darbas su klientais鈥


3. 鈥淧arduok arba parduos tave!鈥


4. 鈥淢otyvacija - kaip nenuleisti rank懦 ir kod臈l?鈥


5. 鈥淪ocialin臈 Medija ir Kasdieninis Veiksm懦 Planas鈥


6. "4 svarb奴s etapai versle - nuo naujoko iki profesionalo"


7. 鈥濵okykla - verg懦 kalv臈鈥


8. 鈥淭echnika kiap pritraukti finansinius srautus 寞 savo gyvenim膮鈥


9. 鈥淜omandos statymas: kaip kviesti 啪mones鈥


10. 鈥淜aip s臈kmingai startuoti? K膮 daryti kad tau pasisekt懦?鈥


11. "Sekmingos lyder臈s formul臈 prover啪iui 2021 m."


12. 鈥淪臈km臈s Vizualizacija鈥


"Galingas Met懦 Startas" tai SUPERKONFERENCIJA, kurioje turi sudalyvauti kiekvienas tikslo siekiantis Tinklinio Marketingo atstovas!


"U啪krauk savo baterijas" met懦 prad啪iai, kad tavo verslas atsipl臈拧t懦 nuo 啪em臈s ir 拧aut懦 寞 vir拧懦.


Sukviet臈me TOP lektorius ir mokytojus, kurie su jumis pasidalins nepaprastai svarbiomis 寞d臈jomis ir patarimais s臈kmei versle.


Papra拧臈me TOP tinklinio marketingo lyderi懦 pasidalinti su tavimi vertingiausiais patarimais ir strategijomis tavo tinklinio marketingo verslui!


Paruo拧臈me jums piln膮 energijos, entuziazmo ir pozityvo dien膮, kuri "prikels bet kur寞 tinklinio marketingo atstov膮 i拧 numirusi懦" :)


艩e拧tadien寞 Sausio 9 dien膮 09:00val. - 21:00val. Lietuvos laiku


(Konferencija vyks u啪daroje Facebook grup臈je, skirtoje 拧ios konferencijos dalyviams, Facebook Live transliacijos b奴du. Po konferencijos, liks 寞ra拧as visam laikui)


Virtualios konferencijos bilieto "Early Bird" kaina 20鈧 iki Gruod啪io 13 dienos.


Nuo Gruod啪io 14 dienos kaina kils iki 25鈧.


Gali sumok臈ti naudojant PAYPAL:

gediminas_grinevicius@yahoo.com


Arba BANKO PAVEDIMU:


鈥婰ietuvoje:

Gediminas Grinevi膷ius

LT717300010141717039

Swedbank


Anglijoje:

Gediminas Grinevicius

Account: 32684071

Sort Code: 40-36-15

HSBC


Kai sumok臈si atsi懦sk man apmok臈jimo nuotrauk膮 ir savo elektroninio pa拧to adres膮 寞 mano Facebook https://www.facebook.com/gediminas.grinevicius/ ir pasipra拧yk, kad prid臈膷iau tave prie "Galingas Met懦 Startas" grup臈s.


Jei turi klausim懦 ra拧yk man - su malonumu atsakysiu.


Iki pasimatymo online konferencijoje!


Daugiau informacijos apie rengin寞 膷ia: https://www.tinklinismarketingas.lt/galingasmetustartas 馃殌


P.S. Jei gali pasidalink su draugais ir komanda 馃檹馃槏馃槝


62 per啪i奴ros0 komentar懦

Naujausi 寞ra拧ai

Rodyti visk膮
bottom of page